CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NAAU
Producenci. którzy otrzymali dany certyfikat, potwierdzają swoje kompetencje techniczne na zgodność z normami europejskimi i międzynarodowym standardem jakości EN 45011, EN 45012 (ISO/IEC 17021-1).
NAAU — jest to narodowy organ akredytujący Ukrainy, utworzony w celu potwierdzenia kompetencji i podwyższenia poziomu zaufania do organów oceniających zgodność (laboratoriów kalibrujących i instytutów badawczych certyfikujących systemy jakości, personel i produkcję). NAAU zostało utworzone w 2002 roku. Agencja jest częścią systemu międzynarodowej standaryzacji i działając opiera się na międzynarodowym standardzie ISO/IEC 17011 i procedurach międzynarodowych organizacji branżowych. Działalność agencji została doceniona przez międzynarodową społeczność akredytacyjną: Europejskie Zrzeszenie Akredytacyjne (EA), Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Akredytacji Laboratoriów (ILAC) poprzez podpisanie umów o współpracy i stowarzyszonym członkostwie w tych organizacjach.
 
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI UKRSEPRO
Certyfikat zgodności UkrSEPRO — jest to dokument potwierdzający zgodność norm jakości i bezpieczeństwa konkretnego produktu z prawem Ukrainy, jak również z innymi państwowymi dokumentami normatywnymi i reglamentującymi, a także ze standardami.
Dany certyfikat potwierdza również, że produkty firmy „Sportana” są wprowadzone do rejestru produktów certyfikowanych na terytorium Ukrainy (Rejestr systemu UkrSEPRO).
 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Deklaracja zgodności — jest to dokument, w którym producent potwierdza że dostarczany przez niego produkt jest zgodny z wymaganiami dokumentów normatywnych.
Aby produkcja „Sportany” mogła być sprzedawana na całym świecie, firma musi otrzymać wszelkie niezbędne pozwolenia, deklaracje i certyfikaty. Deklaracja zgodności jest właśnie jednym z takich dokumentów.
Dany dokument potwierdza, że wszystkie zestawy sportowe, przyrządy do zabawy czy dodatkowe akcesoria są zgodne z normami europejskimi i międzynarodowymi standardami jakości. Nasze produkty wytwarzane są z czystych ekologicznie i bezpiecznych materiałów.
 
PRODUKTY „SPORTANA” WCHODZĄ
W TOP 100 NAJLEPSZYCH
PRODUKTÓW UKRAIŃSKICH
Co roku na Ukrainie pod patronatem Prezydenta jest organizowany Narodowy Konkurs Jakości Produktów.
Celem tej imprezy jest zwiększenie jakości produkcji krajowej poprzez nagradzanie i promowanie dalszego rozwoju rzeczywiście rzetelnych producentów.
Zestawy sportowe firmy „Sportana” zostały uznane za najlepsze w kategorii „Wszystko dla dzieci” i nagrodzone znakiem jakości.
Oprócz niezależnych ekspertów komisji, bezpieczeństwo, funkcjonalność i zgodność zestawów sportowych ze wszystkimi normami zauważyły również same dzieci. Nie chciały się one z nami pożegnać, więc rodzice musieli wziąć je na ręce i zanieść do domu.
 
 
 
CERTYFIKAT  ISO 9001
Nasza firma posiada system zarządzania jakością ISO 9001:2008 nieprzerwanie od 2014 roku. W tym roku kolejny raz przeszliśmy pozytywnie audit nadzoru.
ISO 9001:2009 to międzynarodowa norma określająca wymagania, jakie powinien spełnić system zarządzania jakością w firmie i dowód, że firma świadczy usługi na najwyższym poziomie. Certyfikat przyznawany jest na okres trzech lat, jednakże corocznie przeprowadzany jest audit nadzoru. Po upływie trzech lat przeprowadzany jest audit recertyfikacyjny. Dotychczas uzyskiwane pozytywne wyniki auditów zewnętrznych świadczą o tym, że system zarządzania jakością, funkcjonujący w SPORTANA spełnia wymagania normy EN ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji, serwisu i sprzedaży
Pozytywne wyniki mobilizują nas do dalszego doskonalenia, podnoszenia jakości naszych wyrobów oraz potwierdzają efektywność realizowanych procesów w ramach Systemu Zarządzania Jakością.
 
 
 
 
 
Powiadom znajomego: