Bezpieczeństwo kompleksów sportowych dla dzieci

 

Prawo i normy bezpieczeństwa

en71Unia Europejska reguluje wymagania wobec producentów, dystrybutorów i importerów produktów przeznaczonych dla dzieci za pomocą specjalistycznych norm i dyrektyw. W szczególności, dla wszystkich zabawek sprzedawanych na terenie UE zastosowanie ma Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek oraz normy zharmonizowane:
  • EN 71-1:2014 „Bezpieczeństwo zabawek - Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”
  • EN 71-2:2014 „Bezpieczeństwo zabawek - Część 2: Palność”
  • EN 71-3:2013 „Bezpieczeństwo zabawek - Migracja określonych pierwiastków”
  • EN 71-8:2011 „Bezpieczeństwo zabawek - Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego”
  • EN 71-9:2005 „Bezpieczeństwo zabawek - Część 9: Organiczne związki chemiczne – Wymagania”
  • EN 62115:2005/A11:2012 „Zabawki elektryczne - Bezpieczeństwo użytkowania” (* Najnowsza wersja normy zostanie opublikowana 4 czerwca br.)
Ww. zakres badań obejmuje również oznaczanie substancji niebezpiecznych w zabawkach i artykułach dziecięcych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006, w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz norm EN 71-9, EN 71-10 i EN 71-11.
 

Kto odpowiada za bezpieczeństwo?

Zgodnie w wymogami przepisów prawa, producenci i dystrybutorzy zabawek muszą spełnić szereg wymogów związanych z użytymi do wytworzenia zabawki materiałami (brak substancji uznanych za niebezpieczne), dostosowaniem zabawki do wieku dziecka, jakością wykonania, kompleksową i rzetelną informacją o produkcie i potencjalnych zagrożeniach itp.
Producent zabawki zobowiązany jest do spełnienia wszystkich obowiązujących kryteriów oraz potwierdzenia ich spełnienia poprzez umieszczenie na zabawce oznakowania CE.
 

Na co zwracać uwagę kupując dziecku prezent?

CENa każdej zabawce koniecznie musi znaleźć się znak zgodności CE!
 
 
Szukaj także innych znaków potwierdzających bezpieczeństwo, jakość i niezawodność zabawki zweryfikowane przez niezależną jednostkę certyfikacyjną:
 
GSOd ponad 30 lat wymagany na rynku niemieckim znak potwierdzający bezpieczeństwo i niezawodność zabawek, urządzeń elektronicznych oraz oświetlenia i sprzętu AGD.
 
 
TUVZnak jakości TUV wystawiany jest dla konkretnego produktu, który przeszedł testy określonych parametrów, takich jak: jakość, bezpieczeństwo, trwałość, funkcjonalność i tp.
 
 

Substancje niebezpieczne

Przepisy precyzyjnie określają substancje trujące czy alergogenne, które nie mogą być używane do produkcji zabawek, a także dopuszczalne stężenia innych, potencjalnie niebezpiecznych substancji. Pamiętaj jednak, że niektóre produkty, które kupujesz dziecku (np. przeznaczony dla kolekcjonerów model samolotu do montażu), nie podlegają tym samym przepisom, co zabawki (zgodnie z definicją – przeznaczone do zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia). Podobnie elementy dołączone do produktu przeznaczonego dla dzieci (np. saszetka do pudełka z obuwiem) mogą stanowić zagrożenie, jeśli dostaną się w ręce dziecka.
 

Obowiązkowe informacje

Pazsport
Na zabawce, opakowaniu lub w dołączonej instrukcji obsługi powinny znajdować się informacje dotyczące produktu i producenta, sposobu użytkowania, a także zwracające uwagę na zagrożenia i ryzyko szkody związane z ich używaniem oraz na sposoby uniknięcia takiego zagrożenia i ryzyka. Wymagane informacje powinny być zamieszczone w języku polskim. W przypadku zabawek i mebli do montażu, do produktu powinna być dołączona czytelna i szczegółowa instrukcja montażu.
 
 

Jakość wykonania

Kupując zabawkę, meble, ubrania czy buty dla dziecka, obejrzyj je dokładnie i upewnij się, że nie mają ostrych krawędzi, długich sznurków (także np. przy kapturze), wszystkie elementy są przymocowane poprawnie i niemożliwe do zerwania, zdrapania itd.
Powiadom znajomego: