Projekt charytatywny “Sportana rozdaje prezenty dzieciom”

Nie jesteśmy pierwsi w tym, że chcemy nieco ulepszyć ten świat. Trudno jest zmieniać rzeczywistość, ale jeśli choć trochę uda się zmienić ludzi, to może oni sami zaczną zmieniać otoczenie! Chcemy rozpocząć od siebie! Wierzymy, że możemy troszkę zmienić świat. Uwierzcie w to! Razem z Wami uda nam się zrobić o wiele więcej!
Tworząc ten projekt, staraliśmy się, by przyniósł maksymalnie dużo pożytku dzieciom, które żyją obok nas. Uwzględniając specyfikę i przeznaczenie naszych produktów, projekt praktycznie od razu przyjął formę programu społecznego dla dzieci z naszego regionu, które są pozbawione ciepła rodzicielskiego. Każdy, nawet najskromniejszy wkład w rozwój fizyczny naszych młodych krajan jest bezcenny! Przecież to rozwój fizyczny i zdrowie naszych dzieci są najważniejsze!
Dzieci są naszą spuścizną! A jak wiadomo, nie ma cudzych dzieci!
Cel
projektu
Zrealizowanie programów skierowanych na stworzenie i polepszenie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci znajdujących się w domach dziecka, internatach, ośrodkach rehabilitacyjnych obwodu nikołajewskiego, a także propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.
Jak to
wygląda
Pomoc charytatywna przekazywana jest pod postacią stworzenia strefy do zabawy i uprawiania sportu, która może łączyć w sobie kącik sportowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, sprzęt sportowy dla dzieci w wieku od lat 7, moduły miękkie, jak również przyrządy gimnastyczne do zajęć samodzielnych i zorganizowanych, a także rehabilitacji dzieci.
Pomóżcie
razem
z nami
Stworzyliśmy ten projekt nie tylko po to, by ci, którzy potrzebują pomocy mogli ją otrzymać. Osobny program projektu został stworzony w celu zaangażowania osób, które chcą pomóc! Przecież razem o wiele łatwiej jest czynić dobro. Nie należy się krępować, ale pokazać na własnym przykładzie, że charytatywność to nie są po prostu działania, przypadkowe, a wręcz styl życia.
Będziemy bardzo szczęśliwi jeżeli dzięki naszemu projektowi kilkadziesiąt, a może i
kilkaset dziecięcych par oczu będzie się świecić z radości.
Powiadom znajomego: